Görme Engelliler

Okul Aile Birliği Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

 

2015 / 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

 

FUAT KÖPRÜLÜ İLKOKULU AİLE BİRLİĞİ

 

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLAN VE GÜNDEM ASMA TUTANAĞIDIR

 

2015/2016 Eğitim Öğretim Yılı başı Okul Aile Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı ilan ve gündem duyurusu tarafımızdan 09/10/2015 tarihinde saat: 16:00’da okulumuz duyuru panosuna ve okulumuz web sitesine ilanen çıkartılmıştır.

 

İş bu ilan asma tutanağı tarafımızdan imza altına alınmıştır. 09/10/2015 16:00

 

 

 

OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

 

 

 

Fuat ATAY

 

 Başkan

 

 

 

 

 

Neşe KÖSE                Şükran MUTLU            Nurcan AYNACI                 Nurgül GÜNDÜZ

 

 

 

 

 

 

 

2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL AİLE BİRLİĞİ GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURU VE GÜNDEMİ

 

Okulumuz Aile Birliği’nin 2015/2016 Eğitim öğretim Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı 26 Ekim 2014 Pazartesi günü saat: 10:00’da okulumuz çok amaçlı salonunda aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.

 

Tüm velilerimize ve ilgililere duyurulur.

 

       GÜNDEM:

 

1.     Açılış, Yoklama, Toplantı yeter sayısının tespiti,

 

2.     Okul Aile Birliği Başkanının Genel Kurul açılış konuşması,

 

3.     Açık oyla divan başkanı ve bir katip üyenin seçilmesi,

 

4.     Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve İBRA’ya sunulması

 

5.     Denetim Kurulu Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve İBRA’ya sunulması

 

6.     Okul Müdürünün Teşekkür Konuşması

 

7.     Yönetim ve Denetim Kurulu seçimleri için aday listelerinin belirlenmesi ve DİVAN’a sunulması

 

8.     Veliler arasından 5 asil, 5 yedek üye Yönetim kurulu’na; veliler arasından 1 asil, 1 yedek üye Denetim Kurulu’na seçimin yapılması

 

9.     Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesi

 

10.   Okulun eğitim öğretim kalitesinin daha yükseltilmesine yönelik önerilerin görüşülmesi

 

11.   Dilek ve temennilerin görüşülmesi

 

12.   Kapanış

 

 

 

              KATILIMINIZ VE GÖRÜŞLERİNİZ OKULUMUZUN DAHA İLERİYE TAŞINMASINDA KATKI SAĞLAYACAKTIR…

 

                                 

 

                                                                                                                          Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu

 


Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin

  Beğen | 0  kişi beğendi